Prindi see leht

Kalastusinfo

Harrastuskalamehe taskuabimees

Kõikjal maailmas kasvab harrastuskalastajate hulk, ka harrastuskalastus mõjutab kalavarude hulka ja seisukorda. Järgima peab väljatöötatud reegleid, et püügirõõmu ka tulevikus jätkuks.

Harrastuskalastamise süsteemi ja seda reguleerivaid õigusakte aitab mõista Harrastuskalamehe taskuabimees, mille saab alla laadida siin (pdf).

Kalade alammõõdud

Vältimaks kalade väljapüüki enne suguküpsuse saavutamist on osadele liikidele kehtestatud alammõõdud. Kuidas mõõta, millistes veekogudes alammõõdud kehtivad ja kui väikeseid kalu on lubatud püüda, saab teada siit (pdf).

Sisevetest püütud kalakogused

Meie järved-jõed on üllatavalt kalarikkad. Vähemalt võib seda välja lugeda kalapüügi aruannetest. 2007. aasta sisevete kalapüügist saab ülevaate siit (pdf).