Prindi see leht

Loodusharidus

Õppeprogrammid

Sagedasemate õppeprogrammide kirjeldused on leitavad keskkonnahariduse kodulehelt  http://www.keskkonnaharidus.ee

Sobiva õppepäeva kavandamiseks võta ühendust toodud kontaktidel. Kõikidele vanuseastmetele olemas programmid kalade, veetaimede ja veeselgrootute tundmaõppimiseks.