Võrtsjärve õppekeskuse õppeprogrammide kirjeldused leiab keskkonnahariduse.ee lehelt:

https://www.keskkonnaharidus.ee/centre/eesti-maaulikooli-vortsjarve-oppekeskus/


EMÜ Võrtsjärve õppekeskus
Limnoloogia tee 1, Vehendi küla Rannu vald Tartumaa, 61117 | tel: 523 2177, e-post: rita-anette.kohava@emu.ee