Käimasolevad projektid

Võrtsjärve kalastuslaager 2016

Toetajad: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 3-2_10/4004-1/2015 (KIK)

Maksumus: 26 700 €, sellest KIK toetus 21 360 €

Kestus: märts 2016 – oktoober 2016

Tegevused: Viiakse läbi 4 5-päevast harrastuskalapüüki ja sellega seonduvat (vee-elustiku tundmine, kalapüügi seadusandlus, püügivahendid jm) tutvustavat laagrit kokku 80 õpilasele. Oma valdkonna spetsialistid õpetavad praktilist õngepüüki, spinningupüüki, tonkapüüki ja põhjaõngega angerjapüüki. Lisaks kalastusvahendi rakendamine, erinevate söötade ja peibutiste kasutamine, casting (spinninguheide). Õpitakse tundma kalu, neid määrama, õigesti mõõtma, kasutama erinevaid püügivahendeid. Püütud kalad puhastakse ja grillitakse. Lapsed laagrisse toonud lapsevanematele ja saatjatele viiakse läbi mageveekalade õppeprogramm.

Aktiivõppevahendite soetamine Võrtsjärve õppekeskusele

Toetajad: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 3-2_2/1998-8/2014 (KIK)

Maksumus: 11 311,38 €, sellest KIKi toetus 5654,38 €

Kestus: oktoober 2014 – september 2016

Tegevused: õppeprogrammide läbiviimiseks vajalike aktiivõppe vahendite loomine ja soetamine. Soetatakse 12 aktiivõppevahendit ning varustatakse need 3-keelsete juhendite ning infomaterjaliga ning eesti- ja venekeelsete õppeprogrammi töölehtedega (täpsemad kirjeldused lisades):
1)Veevõõrliikide kujtised UFO-kujulisel laual koos infobanneriga veevõõrliikidest, nende invasioonist, ohust loodusele jm
2) Veevõõrliikide elektriline stend tulnukate päritoluvesikonna määramiseks, ca 20-25 liigi pilt koos lühikirjeldusega sh oht keskkonnale
3)Sägameeter kaitsealuse kalaliigi suurus- ja vanusskaalaga, kala tundmaõppimiseks
4)eesti mageveekalade määraja uimede järgi tahvlikestel
5)Kalapüügieeskirjade rikkumisi kajastav joonisbänner "Mis on pildil valesti" koos vastustega
6)Angerja rändeteekonda takistavate teguritega mäng
7)Magnetpusle 4 kalaliigi kehaosade õppimiseks ja erinevuste märkamiseks
8)torupusle 12 kalaiigi kehaehituse ja bioloogia õppimiseks
9)Kuubipusle lasteaia- ja algklassiõpilastele veeelustiku õppimiseks
10)Fütoplanktoni pildimaterjal koos infoga
11)digiluup loomse ja suurema taimhõljumi uurimiseks, samuti karpide, kalasoomuste jm pisimaterjali uurimiseks
12)õngitsemismäng magnetõngedega

EMÜ Võrtsjärve õppekeskus
Limnoloogia tee 1, Vehendi küla Rannu vald Tartumaa, 61117, tel: 522 9570, e-post: anu.metsaremu.ee