Lõpetatud projektid

Võrtsjärve kalastuslaager 2017

Toetajad: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 3-2_10/6506-3/2017 (KIK)

Maksumus: 26 700 €, sellest KIK toetus 21 360 €

Kestus: märts 2017 – november 2017

Tegevused: Viidi läbi 4 5-päevast harrastuskalapüüki ja sellega seonduvat (vee-elustiku tundmine, kalapüügi seadusandlus, püügivahendid jm) tutvustavat laagrit kokku 80 õpilasele. Oma valdkonna spetsialistid õpetasid praktilist õngepüüki, spinningupüüki, tonkapüüki ja põhjaõngega angerjapüüki. Lisaks kalastusvahendi rakendamine, erinevate söötade ja peibutiste kasutamine, casting (spinninguheide). Õpiti tundma kalu, neid määrama, õigesti mõõtma, kasutama erinevaid püügivahendeid. Püütud kalad puhastati ja grilliti. Lapsed laagrisse toonud lapsevanematele ja saatjatele viidi läbi mageveekalade õppeprogramm.

Võrtsjärve kalastuslaager 2016

Toetajad: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 3-2_10/4004-1/2015 (KIK)

Maksumus: 26 700 €, sellest KIK toetus 21 360 €

Kestus: märts 2016 – oktoober 2016

Tegevused: Viidi läbi 4 5-päevast harrastuskalapüüki ja sellega seonduvat (vee-elustiku tundmine, kalapüügi seadusandlus, püügivahendid jm) tutvustavat laagrit kokku 80 õpilasele. Oma valdkonna spetsialistid õpetasid praktilist õngepüüki, spinningupüüki, tonkapüüki ja põhjaõngega angerjapüüki. Lisaks kalastusvahendi rakendamine, erinevate söötade ja peibutiste kasutamine, casting (spinninguheide). Õpiti tundma kalu, neid määrama, õigesti mõõtma, kasutama erinevaid püügivahendeid. Püütud kalad puhastati ja grilliti. Lapsed laagrisse toonud lapsevanematele ja saatjatele viidi läbi mageveekalade õppeprogramm.

Aktiivõppevahendite soetamine Võrtsjärve õppekeskusele

Toetajad: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 3-2_2/1998-8/2014 (KIK)

Maksumus: 8737,00 €, sellest KIKi toetus 4368,05 €

Kestus: oktoober 2014 – september 2016

Tegevused: õppeprogrammide läbiviimiseks vajalike aktiivõppe vahendite loomine ja soetamine. Soetati 11 aktiivõppevahendit ning varustati need juhendite ning infomaterjaliga ning õppeprogrammi töölehtedega:

1)Veevõõrliikide kujtised UFO-kujulisel laual koos infobanneriga veevõõrliikidest, nende invasioonist, ohust loodusele jm
2)õngitsemismäng magnetõngedega
3)Sägameeter kaitsealuse kalaliigi suurus- ja vanusskaalaga, kala tundmaõppimiseks
4)eesti mageveekalade määraja uimede järgi tahvlikestel
5)Kalapüügieeskirjade rikkumisi kajastav joonisbänner "Mis on pildil valesti" koos vastustega
6)Angerja rändeteekonda takistavate teguritega mäng
7)Magnetpusle 4 kalaliigi kehaosade õppimiseks ja erinevuste märkamiseks
8)torupusle 12 kalaiigi kehaehituse ja bioloogia õppimiseks
9)Kuubipusle lasteaia- ja algklassiõpilastele veeelustiku õppimiseks
10)Fütoplanktoni pildimaterjal koos infoga
11)digiluup loomse ja suurema taimhõljumi uurimiseks, samuti karpide, kalasoomuste jm pisimaterjali uurimiseks

Valminud materjalid nähtaval:
 

Võrtsjärve kalastuslaager 2015

Toetajad: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 3-2_10/1632-11/2014 (KIK)

Maksumus: 26 700 €, sellest KIK toetus 21 360 €

Kestus: juuni 2015 – november 2015

Tegevused: Viidi läbi 4 5-päevast harrastuskalapüüki ja sellega seonduvat (vee-elustiku tundmine, kalapüügi seadusandlus, püügivahendid jm) tutvustavat laagrit kokku 80 õpilasele. Oma valdkonna spetsialistid õpetasid praktilist õngepüüki, spinningupüüki, tonkapüüki ja põhjaõngega angerjapüüki. Lisaks kalastusvahendi rakendamine, erinevate söötade ja peibutiste kasutamine, casting (spinninguheide). Õpiti tundma kalu, neid määrama, õigesti mõõtma, kasutama erinevaid püügivahendeid. Püütud kalad puhastati ja grilliti. Lapsed laagrisse toonud lapsevanematele ja saatjatele viidi läbi mageveekalade õppeprogramm.

Projekti nimi: Akvaariumite soetamine EMÜ Võrtsjärve õppekeskusele

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr: 3070, 3-2_7/1051-7/2013

Maksumus: 147 851,28

Kestus: 20.06.2013 - 12.06.2015

Tegevused: 11 uut ning 6 renoveeritud mööblisse ehitatud akvaariumi koos valgustuse, sisustuse ja filtersüsteemidega.

Projekti nimi: Kestlikku harrastuskalastust tutvustavate õppepäevade korraldamine Valga-, Võru- ja Põlvamaa koolide 6.-7. klasside õpilastele

Toetaja: Euroopa Kalandusfond (TÜ Eesti Mereinstituut)

Lepingu nr: 10-1/MI-11051

Maksumus: 47 310 €

Kestus: oktoober 2013 – juuni 2014

Tegevused: Projektis viiakse Valga-, Võru- ja Põlvamaa koolide 6.-7. klasside õpilastele läbi kalastuspäevad. Järvemuuseumis õpitakse tundma kalu, kuidas neid ära tunda, milliseid reegleid ja piiranguid peab kalastades teadma. Õpilased saavad Võrtsjärve ääres kalastada ning parvega Võrtsjärvel sõita. Päeval õpitu teadmiste kontroll toimub gepsimise orienteerumismängus. Projekt sisaldab ka õpilaste bussikulusid ja lõunasööki. Kõik klassid saavad kaasa eesti mageveekalade plakati ning kõik õpilased õngekomplekti, et minna kevadel klassiga jälle ühiselt kalastama. Projektis osaleb 57 gruppi, ühes grupis kuni 25 õpilast.

Projekti nimi: Õpilaste loodusõppe läbiviimine Võrtsjärve õppekeskuses III

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 1791, taotlus 3-2_2/462-2/2012

Maksumus: 9750 €, sellest toetus 8000 €

Kestus: 10.12.2012 - 13.06.2014

Tegevused: Projekti raames viiakse läbi loodusõppe programme kooliõpilastele. Kavandatud on 100 programmi erinevatel teemadel, milles osaleb 2000 õpilast ja 130 täiskasvanut 100 grupis.

Projekti nimi: EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse ja Tõnissoni maja renoveerimine ja laiendamine

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede: Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine

Fond: Euroopa Regionaalarengu Fond

Rahastamise otsuse nr: 1-25/157

Maksumus: 1 141 112,61 €, sellest toetus 1 027 001,35 €

Kestus: 19.07.2010 – 30.06.2013

Tegevused: Projekti raames renoveeritakse ja sisustatakse Eesti Maaülikooli kaks mitteformaalse keskkonnahariduse keskust:

1) Tõnissoni maja keskkonnahariduse klassi renoveerimine ja sisutamine - korrastatakse katus, renoveeritakse veranda ja siseruumid. Soetataks õppeklassi mööbel (18 kokkukäivat lauda koos ladustamiskärudega, 4 nurgalauda, 45 tooli, 2 kirjutauslauda, 2 riiulit, 2 kappi, projektori alus, valge tahvel, korktahvel ja reklaamhoidik õppematerjalidele), õppetöövahendid (15  stereomikroskoopi, trinokulaarne stereomikroskoop ja mikroskoobikaamera).

2) Võrtsjärve õppekeskuse (järvemuuseum) rekonstrueerimine, sisutamine ja õppevahenditega varustamine - hoonele ehitatakse 2.korrus, rekonstrueeritakse alumine korrus, rajatakse põrandasse uued akvaariumid. Soetatakse mööbel (20 kokkukäivat lauda koos ladustamiskärudega, 50 tooli,  2 kontoritooli, lastelaud koos 4 tooliga, valge tahvel, 2 diivanit, 2 joonistekappi, 2 rulookappi, lisaks kohtkindel mööbel riiulite ja kappidena ), õppetöövahendid (15  stereomikroskoopi, monokulaarset mikroskoopi, 11 infokioskit, arvuti ja projektor, õppeinfoga bännerid, 20 eelprogrammeeritud GPS-seadet  loodusharidusliku gepsimismängu läbiviimiseks, pontoonparvparv veekogule pääsemiseks).

Võrtsjärve kalanduslaagrid 2013

Toetajad: Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Kalandusfond

Lepingu nr : 3-2_2/985/2012 (KIK)

                  10-1/MI – 8261 (EKF)

Maksumus: 37 359,20 €, sellest KIK toetus 20 979,20 € ja EKF toetus 16 360 €

Kestus: juuni 2013 – november 2013

Tegevused: Nelja 5-päevase kalanduslaagri läbiviimine kokku 80 õpilasele vanuses 10-16 aastat, lisaks kalade õppeprogramm lapsevanematele. Laagris õppetööd vähemalt 20 tundi, lisaks matkad loodusesse, laevasõidud, ekskursioonid Võrtsjärve piirkonnas, kalakasvandusse, metsamarjakasvandusse, Jääajakeskusesse. Õpiti tundma eesti mageveekalaliike, kalavarude kaitset, õigusakte, säästvat kalandust, muud vee-elustikku. Käidi kalastamas, õpiti kala puhastama ja toiduks valmistama.

Projekti nimi: Õpilaste kalanduslaagrite läbiviimine Võrtsjärve ääres 2012

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 3-2_2/725-9/2011

Maksumus: 23 440 €,  sellest toetus 21 096 €

Kestus: 01.07.2012 – 15.11.2012

Tegevused: Nelja 5-päevase kalanduslaagri läbiviimine kokku 80 õpilasele vanuses 11-16 aastat. Õppetööd vähemalt 20 tundi, lisaks matkad loodusesse, laevasõidud traditsioonilise kalepurjekaga, ekskursioonid Võrtsjärve piirkonnas, kalakasvandusse, metsamarjakasvandusse. Õpiti kalu, kalavarude kaitset, õigusakte, säästvat kalandust, muud vee-elustikku, vee keemiat.

Projekti nimi: Õpilaste loodusõppe läbiviimine Võrtsjärve õppekeskuses II

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 10-09-2/398

Maksumus: 7096,50 €, sellest toetus 4 320,43 €

Kestus: 01.02.2010 - 14.12.2011

Tegevused: Projekti raames viidi läbi loodusõppe programme kooliõpilastele. Viidi läbi 163 programmi erinevatel teemadel, milles osales 2473 õpilast ja vähemalt 200 täiskasvanut 163 grupis 76-st erinevast õppeasutusest ja 7-st muust noortega seotud organisatsioonist.

Projekti nimi: Õpilaste kalanduslaagrite läbiviimine Võrtsjärve ääres 2011

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 11-10-2/466

Maksumus: 19 666,67 €, sellest toetus 17 586,46 €

Kestus: 06.07.2011 – 25.10.2011

Tegevused: Nelja 5-päevase kalanduslaagri läbiviimine kokku 80 õpilasele vanuses 11-16 aastat, lisaks kalade õppeprogramm 61 lapsevanemale ja 16 lapsele. Laagris õppetööd vähemalt 20 tundi, lisaks matkad loodusesse, laevasõidud traditsioonilise kalepurjekaga, ekskursioonid Võrtsjärve piirkonnas, kalakasvandusse, metsamarjakasvandusse. Õpiti kalu, kalavarude kaitset, õigusakte, säästvat kalandust, muud vee-elustikku, vee keemiat.

Projekti nimi: Õpilaste kalanduslaagrite läbiviimine Võrtsjärve ääres 2010

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 10-10-2/609

Maksumus: 293 505,96 krooni, sellest toetus 263 905,96 krooni

Kestus: 01.06.2010 – 29.10.2010

Tegevused: Nelja 5-päevase kalanduslaagri läbiviimine kokku 80 õpilasele vanuses 11-16 aastat. Õppetööd vähemalt 20 tundi, lisaks matkad loodusesse, laevasõidud traditsioonilise kalepurjekaga, ekskursioonid Võrtsjärve piirkonnas, kalakasvandusse, metsamarjakasvandusse. Õpiti kalu, kalavarude kaitset, õigusakte, säästvat kalandust, muud vee-elustikku, vee keemiat.

Projekti nimi: Devoni ürgkalade eksponeerimine

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 08-08-11/1193

Maksumus: 21 360 krooni, sellest toetus 19 000 krooni

Kestus: 01.08.2008 – 29.01.2010

Tegevused: Projekti raames tellitiürgkalade mulaažid, mille valmistas paleontoloog Elga Mark-Kurik. Püsiekspositsiooni valmis 6  Eesti territooriumilt leitud ürgkalaliigi mulaaži, deponeeriti 3 fossiili, lisaks 12 illustreerivat fotot ja selgitavad tekstid.

Projekti nimi: Kalaplakati kordustrükk

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 09-09-2/503

Maksumus: 17 232 krooni, sellest toetus 15 508 krooni

Kestus: 13.07.2009 – 30.11.2009

Tegevused: Projekti raames anti välja täiendatud ja parandatud kordustrükk Eesti mageveekalade plakatist. Lisati venekeelsed kalaliikide nimetused ja üks uus kalaliik. Tiraaž 2000, formaat A1.

Projekti nimi: Loodusainete õpetajate täiendkoolitused Võrtsjärve õppekeskuses

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 09-07-2/136

Maksumus: 143 691 krooni, sellest toetus 127 971 krooni

Kestus: 01.03.2008 – 06.11.2009

Tegevused: Projekti raames viidi läbi 12 8-tunnist täiendkoolituspäeva 6 teemal:

1) Aineringed ja toiduahelad järvedes; 2) Eesti magevete plankton; 3) Eesti sisevete;

4) Eesti magevete; 5) Vooluveekogud kui elukeskkond; 6) Eesti magevete suurtaimed. Osales 182 loodusainete vahendajat 43-st erinevast organisatsioonist, kõige enam üldhariduskoolidest (25).

Projekti nimi: Õpilaste loodusõppe läbiviimine Võrtsjärve õppekeskuses

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 08-07-2/1379

Maksumus: 102 353,92 krooni, sellest toetus 92 038,92 krooni

Kestus: 01.03.2008 – 30.10.2009

Tegevused: Projekti raames viidi läbi loodusõppe programme kooliõpilastele. Viidi läbi 148 programmi erinevatel teemadel, milles osales 1653 õpilast 99 grupis 41 erinevast õppeasutusest ja 7 muust noortega seotud organisatsioonist.

Projekti nimi: Õuesõpe Võrtsjärve ääres I: vajalike programmide koostamine ja vahendite soetus

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 08-07-2/203

Maksumus: 69 528,08 krooni, sellest toetus 59 628,08 krooni

Kestus: 01.07.2007 – 30.06.2009

Tegevused: Koostati õppeprogrammid veeselgrootute, kalade, lindude ja veetaimede tundmaõppimiseks 4 vanuseastmele ning soetati vahendid nende tegevuste läbiviimiseks- binoklid, kahvad, taimekonksud, kaluripüksid, sõelad, planktonivõrgud.

Projekti nimi: Õpilaste kalanduslaagrite läbiviimine Võrtsjärve ääres 2008

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 08-08-2/1326

Maksumus: 319 221 krooni, sellest toetus 232 526 krooni

Kestus: 01.06.2008 – 31.12.2008

Tegevused: Nelja 6-päevase kalanduslaagri läbiviimine kokku 80 õpilasele vanuses 11-16 aastat. Õppetööd vähemalt 20 tundi, lisaks matkad loodusesse, laevasõidud traditsioonilise kalepurjekaga, ekskursioonid Võrtsjärve piirkonnas, kalakasvandusse, metsamarjakasvandusse. Õpiti kalu, kalavarude kaitset, õigusakte, säästvat kalandust, muud vee-elustikku, vee keemiat

Projekti nimi: Võrtsjärve õppekeskusele õppevahendite soetamine

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 08-07-2/200

Maksumus: 93 674,88 krooni, sellest toetus 80 467,88 krooni

Kestus: 02.07.2007 – 31.12.2008

Tegevused: Töötati välja õppeprogrammid tööks mikroskoobi ja binokulaariga erinevatele vanusastmetele ning soetati vahendid nende tegevuste läbiviimiseks - mikroskoobid, binokulaarid, demonstratsioonmikroskoop ja -binokulaar, mikroskoobikaamera, topsluubid, prepareerimisvahendid

Projekti nimi: Õpilaste kalanduslaagrite läbiviimine Võrtsjärve ääres 2007

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 08-07-2/1327

Maksumus: 201 099,43 krooni, sellest toetus 179 099,43 krooni

Kestus: 01.07.2007 – 31.12.2008

Tegevused: Nelja 5-päevase kalanduslaagri läbiviimine kokku 80 õpilasele vanuses 11-16 aastat. Iga päev oli aktiivset õppetööd vähemalt 4 tundi, lisaks matkad loodusesse, laevasõidud uurimislaeva ja traditsioonilise kalepurjekaga, bussiekskursioon ümber Võrtsjärve. Õppetöös käsitleti lisaks kalade ehitusele, käitumisele, bioloogiale ka kalavarude kaitset, rahvusvahelisi ja siseriiklikke õigusakte, säästvat kalandust.

 

Projekti nimi: Loodusõpe kunsti kaudu

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 08-08-2/1233

Maksumus: 24 993 krooni, sellest toetus 22 493 krooni

Kestus: 01.12.2007 – 31.12.2008

Tegevused: Tartu Kunstigümnaasiumi 28 õpilast õppisid tundma Eesti mageveekalu, nende bioloogiat ja joonistasid akvaariumides ujuvaid kalu. Hiljem valmisid õpilaste töödena täpsed klaasimaalid  meie mageveekaladest, mida eksponeeritakse järvemuuseumis.

Projekti nimi: Võrtsjärve õppekeskuse järvemuuseumile generaatori soetamine

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 08-07-10/147

Maksumus: 167 560 krooni, sellest toetus 147 339 krooni

Kestus: 02.07.2007 – 27.06.2008 

Tegevused: Soetati ja paigaldati automaatne elektrigeneraator tagamaks pidevat elektriga varustatust võimalike voolukatkestuste ajal ja vältimaks seeläbi kalade hukkumist järvemuuseumis.

Projekti nimi: Võrtsjärve õppekeskuse järvemuuseumile akvaariumite soetamine

Toetaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lepingu nr : 07-07-10/1019

Maksumus: 139 447 krooni, sellest toetus 125 010 krooni

Kestus: 02.07.2007 – 31.12.2007

Tegevused: Rajatud 2600-liitrine välibassein ja soetatud neli 52-liitrist akvaariumi koos valgustuse, filtrite ja aeraatoriga kalade eksponeerimiseks.

 


EMÜ Võrtsjärve õppekeskus
Limnoloogia tee 1, Vehendi küla Elva vald Tartumaa, 61117, tel: 523 2177, e-post: rita-anette.kohavaemu.ee