Prindi see leht

Laagrid

Võrtsjärve kalanduslaagrid 2024

Kalanduslaagrite eesmärgiks on populariseerida harrastuskalastust ning tõsta noorte kalastajate keskkonnateadlikkust. Kalanduslaagrid aitavad tõsta harrastuskalapüügi kvaliteeti ning populaarsust ja vähendavad keskkonnakasutusest tingitud mõjusid loodusele - tõuseb keskkonnateadlike harrastuskalastajate arv noorte seas. Säästlik kalastamine on osa loodushoiust. Laagrid aitavad tuua lapsi rohelise mõttelaadi ja eluhoiakute suunas ning suurendavad nende teadmisi loodusest.

Lühitutvustus

Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus on korraldanud populaarset kalandusteemalist laagrit noortele juba 2007. aastast alates. Tegemist on kalastusalase õppelaagriga ja igapäevaselt sellega tegeletaksegi - spetsialistide käe all õpitakse kalastusvahendite rakendamist, kalapüüki lihtkäsiõnge, spinningu ja põhjaõngega ning erinevate söötade ja peibutiste kasutamist. 

Kalastatakse nii kaldalt kui ka paadist, Võrtsjärvel ja Võrtsjärvega ühenduses olevatel jõgedel (Tänassilma/Väike-Emajõgi ning Suur-Emajõgi). Kalapüügiõppepäevade tegevusi kohandatakse vastavalt laagriliste oskustele ja vajadustele. Lisaks tutvutakse kutselise kaluri elukutsega nii teoorias kui praktikas – sõidetakse koos kaluriga Võrtsjärvele, kuulatakse lugusid selle töö eripäradest ja Võrtsjärve kalandusest ning käiakse koos mõrdade sisu kontrollimas ehk “mõrda nõudmas”. Igapäevaselt korratakse üle kalapüügieeskirju, veeohutuse põhimõtteid ning looduses liikumise reegleid.

Õpitakse tundma kalu, neid määrama, õigesti mõõtma, saadakse rohkem teada kalade bioloogiast. Õpitakse saagi väärindamist - püütud kalad puhastatakse ja grillitakse või valmistatakse muud moodi toiduks. Enda püütud ja toiduks valmistatud kala on elamus omaette ning laagrites on lapsi, kes on just siin õppinud kala sööma. Läbivaks teemadeks laagrites on säästev kalastamine.

Lisaks kaladele õpitakse lähemalt tundma veeselgrootuid ja veetaimi ning erinevate organismide olulisust ja suhteid veekogudes. Laagripäevade jooksul selgitatakse osalejatele läbivalt ka veekogu ökosüsteemi toimimist.

Laagrites toimub ka tavaline laagrielu - ujumine, mängud, laevaga järvel sõit jm.

Laagri seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: läbiviidud praktiliste tegevuste ja uute kogemuste kaudu suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud; mõistavad kalastamise ja laiemalt inimeste mõju kalastikule ning veeelustikule üldisemalt; kalapüügipiirangute ning keskkonnaprobleemidega seostamine annab oskusi elustiku mitmekesisuse kaitsmiseks, jätkusuutlikuks eluviisiks ja toimimiseks, rakendavad säästva kalastamise põhimõtteid.

Teaduspõhisus ja seosed: laagri tegevused lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Laagris käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. Kalade ja kalastamise teema haarab ühelt poolt loodust ja selle mitmekesisust ja teiselt poolt elukeskkonda ja selle muutusi ning on seostatud inimeste oluliste tegevustega nagu kalapüük ja kalavarude säilitamine, kalade toiduks tarbimine, meelelahutus ja puhkamine, mis haaravad nii majandus kui ka sotsiaalse, loodus- ja kultuurikeskkonna.

Laager kestab 5 päeva, pühapäevast neljapäevani. Majutus ja toitlustus Oiu sadamas (Iglupark OÜ). Kogu laagri aja on koos lastega kaks kasvatajat ja igapäevaselt üks või mitu juhendajat. Laagri esimesel ja viimasel päeval, kui on lisaks kalastamisele ka muid tegevusi ja päev poolik, on kohal üks kalastusjuhendaja. Teistel päevadel on kaks kalastusjuhendajat, et kõiki lapsi jõuaks aidata. Kahel päeval on kohal ka kolmas juhendaja, kes väikeste rühmadena viib läbi veeselgrootute (sh kiililiste valmikute püük putukavõrguga ja määramine) ja veetaimede õpet, samas kui ülejäänud õpilased kalastavad. See tagab kõigi õpilaste juhendamise.

Laagrivahetused

I vahetus - 14.07 - 18.07
II vahetus - 21.07- 25.07
III vahetus - 28.07 - 01.08
IV vahetus - 04.08 – 08.08

Esimesed kolm vahetust on mõeldud noortele vanuses 10-13 aastat. Neljas vahetus vanusele 14-17 aastat (vabade kohtade olemasolul ka noorematele). Igas vahetuses on 20 noort. Nooremaid kui 10-aastaseid me kahjuks laagrisse võtta ei saa (välja arvatud erandjuhul, kui vanem kinnitab, et laps on selleks valmis). Laagrite algus pühapäeval kell 11 Järvemuuseumis, lõpp neljapäeval kell 15 majutuspaigas.

Kalapüügivahendid on Järvemuuseumi ja laagri läbiviija poolt, isiklikud püügivahendid võib samuti soovi korral kaasa võtta (palume need märgistada).

Kalanduslaagrisse saab registreerida siin: https://forms.gle/Yp43YetRfBaJhhM19

Osalustasude kohta väljastatakse Eesti Maaülikooli poolt arve juulikuus registreerimisinfos esitatud andmete alusel. Laagrikohast loobumisel vähem kui viis päeva enne laagri toimumist, osalustasu ei tagastata (välja arvatud erijuhtumid). Tasumine toimub ühes osas ja kogusummas. Arve tasumise tähtajaks on 2 nädalat. Laagrikoha maksumust ei arvestata koolituskuludena tulude deklareerimisel.

Täpse päevakava, laagri juhendajate ja muu asjakohase info saadame osalejatele juunikuus.

Laagrite korraldamist on varasemalt tunnustatud Keskkkonnakäpaga „Õnnelik õppija“ ja „Rahva lemmik“ kategoorias. Laagrite läbiviimist toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning SALMO!

Toetuskampaania!!! 

Salmo toetab Sinu abiga Võrtsjärve kalanduslaagrit! Iga maikuus Salmo Eesti kauplusest ostetud tootega annad oma panuse, selleks et noortel oleks võimalus alustada oma teekonda kalastusmaailmas ning õppida keskkonnateadliku käitumise kohta.