Prindi see leht

Laagrid

Võrtsjärve kalanduslaagrid 2023

Laagri eesmärk: laagris osalenud õpilased oskavad käsitseda kalapüügivahendeid, tunnevad säästva kalastuse põhimõtteid ning kalastamise mõju veekogude elustikule; teavad erinevaid veeorganismide rühmi ja liike ning nendevahelisi seoseid; oskavad kalastada ohutult.

Lühitutvustus

Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus korraldanud populaarset kalandusteemalist laagrit noortele juba 2007. aastast alates. Tegemist on kalastusalase õppelaagriga ja igapäevaselt sellega tegeletaksegi - spetsialistide käe all õpitakse kalapüüki lihtkäsiõnge, spinningu ja põhjaõngega. Püük toimub nii kaldalt kui paadist. Õpitakse püütud kala puhastama ja toiduks valmistama, laagris õpivad lapsed isegi kala sööma. Veel õpitakse kalaliike määrama ja saadakse rohkem teada nende bioloogiast. Osalejad saavad teadmisi veeohutusest ja looduses liikumise reeglitest, säästliku kalanduse põhitõdedest ja kalapüügi seadusandlusest. Tutvutakse kaluritööga ja Võrtsjärve kalandusega.

Lisaks kaladele õpitakse lähemalt tundma veeselgrootuid ja veetaimi ning erinevate organismide olulisust ja suhteid veekogudes. Külastatakse Vaibla linnujaama, kus linde rõngastamise eesmärgil roostikuvõrkudega püütakse. Laagripäevade jooksul selgitatakse osalejatele läbivalt veekogude ökosüsteemide toimimist. 

Laagrites toimub ka tavaline laagrielu - ujumine, mängud, laevaga järvel sõit jm.

Laagri seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: läbiviidud praktiliste tegevuste ja uute kogemuste kaudu suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud; mõistavad kalastamise ja laiemalt inimeste mõju kalastikule ning veeelustikule üldisemalt; kalapüügipiirangute ning keskkonnaprobleemidega seostamine annab oskusi elustiku mitmekesisuse kaitsmiseks, jätkusuutlikuks eluviisiks ja toimimiseks, rakendavad säästva kalastamise põhimõtteid.

Teaduspõhisus ja seosed: laagri tegevused lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Laagris käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. Kalade ja kalastamise teema haarab ühelt poolt loodust ja selle mitmekesisust ja teiselt poolt elukeskkonda ja selle muutusi ning on seostatud inimeste oluliste tegevustega nagu kalapüük ja kalavarude säilitamine, kalade toiduks tarbimine, meelelahutus ja puhkamine, mis haaravad nii majandus kui ka sotsiaalse, loodus- ja kultuurikeskkonna.

Laager kestab 5 päeva, pühapäevast neljapäevani. Majutus ja toitlustus Veldemani puhkemajas. Majutus on kuni 5-kohalistes tubades, tualeti ja duši kasutamine koridoris. Toitlustus neli korda päevas. Lisaks juhendajatele on lastega pidevalt 2 kasvatajat. Esimene laagrivahetus on 16. - 20. juuli, teine 23. juuli - 27. juuli, kolmas 30. juuli - 3. august, neljas 6.-10. august. Esimesed kolm vahetust on mõeldud noortele vanuses 10-13 aastat. Neljas vahetus vanusele 14-17 aastat (vabade kohtade olemasolul ka noorematele). Igas vahetuses on 20 noort. Nooremaid kui 10-aastaseid me kahjuks laagrisse võtta ei saa (välja arvatud erandjuhul, kui vanem kinnitab, et laps on selleks valmis). Laagrite algus pühapäeval kell 11 Järvemuuseumis, lõpp neljapäeval kell 15 majutuspaigas.

Kalapüügivahendid on Järvemuuseumi ja laagri läbiviija poolt, isiklikud püügivahendid võib samuti soovi korral kaasa võtta (palume need märgistada).

Kui soovid oma last kalanduslaagrisse registreerida, siis palun täida vastav vorm lingilt: https://forms.gle/ajLLgDXjMrZs6Ryv7

Laagritasu on 120€ osaleja kohta. Osalustasude kohta väljastatakse Eesti Maaülikooli poolt arve juulikuus registreerimisinfos esitatud andmete alusel. Laagrikohast loobumisel vähem kui kolm päeva enne laagri toimumist, osalustasu ei tagastata (välja arvatud erijuhtumid). Tasumine toimub ühes osas ja kogusummas. Arve tasumise tähtajaks on 2 nädalat. Laagrikoha maksumust ei arvestata koolituskuludena tulude deklareerimisel.

Täpse päevakava, laagri juhendajate ja muu asjakohase info, näiteks mida laagris vaja läheb, saadame osalejatele juulikuus.

Laagri korraldamist on varasemalt tunnustatud Keskkkonnakäpaga „Õnnelik õppija“ ja „Rahva lemmik“ kategoorias. Laagri läbiviimist toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.