Prindi see leht

Laagriprogramm

Laagriprogramm

Laagrid algavad pühapäeviti kell 11 Järvemuuseumis ja lõppevad neljapäeval kella 15 paiku majutusasutuses. Laagrilised saavad süüa 4 korda päevas, kindlasti süüakse ka enda püütud kala.

Esimesel päeval tutvutakse Järvemuuseumi ja siinsete kaladega ning viiakse läbi kalade õppeprogramm. Järvemuuseumis elab ca 32 erinevat mageveekala liiki, lisaks Hiina villkäppkrabi ja kilpkonn. Järvemuuseumi tutvustav kalade õppeprogramm viiakse läbi ka lapsevanematele ja teistele saatjatele. Laagrisse saabunud noortele toimub õppetöö, mille käigus räägitakse harrastuspüügiseadustikust, erinevatest püügivahenditest, säästvast kalastusest ja veeohutusest (sh veekogu kaldalt ja paadist kalastamise ohtudest). Seatakse püügivahendid korda, kalastatakse lihtkäsiõngega muulilt, määratakse püütud kalad ja toidetakse muuseumis elavaid röövkalu. Peale Järvemuuseumis oldud aega viiakse lapsed Võrtsjärve äärsesse majutuskohta.

Laagri käigus õpivad noored spetsialistide hoole ja juhendamise all püüdma kala nii lihtkäsiõnge, spinningu kui ka põhjaõngega, kalastatakse nii veekogu kaldalt kui ka paadist. Viiakse läbi õpitubasid eri püügivahendite tundmaõppimiseks ja kordaseadmiseks. Räägitakse erinevatest söötadest ja  nende kasutamise põhimõtetest kalade peibutamisel. Õpitakse tundma eri kalaliike - uuritakse tunnuseid liikide eristamiseks, kasutatakse kalade määrajat.

Läbivalt käsitletakse laagris ka veekogude ökosüsteemide toimimise teemat, seeejuures õpitakse tundma ka erinevaid veetaimi ning veeselgrootuid. Käiakse veesõidukiga järvel, kohtutakse kaluriga, saadakse teadmisi harrastus- ja kutselise püügi erinevustest, kaluri püügivahenditest, püüginõuetest ja olulisematest töönduskaladest. Üheks laagri igapäevaseks osaks on ka püütud päevasaagi väärindamise õpitoad. Laagri viimasel päeval käiakse ka Vaibla linnujaamas, kus saadakse teadmisi lindude rõngastamisest, selle vajalikkusest, Võrtsjärve linnustikust ja roostiku olulisusest lindude elus.

Lisaks toimub tavapärane laagrielu: suplemine, sportimine, mängud jms. Laagri lõpetab laagri test.

Kõik kalastamiseks vajalikud vahendid on kohapeal olemas ja korraldaja poolt organiseeritud.

Täpse päevaprogrammi saadame osalejatele e-posti teel juulikuus.