Prindi see leht

Laagriprogramm

Laagriprogramm

Laagrid algavad pühapäeviti kell 11 Järvemuuseumis ja lõppevad neljapäeval kella 15 paiku majutusasutuses. Laagrilised saavad süüa 4 korda päevas, kindlasti süüakse ka enda püütud kala. Esimesel päeval tutvutakse Järvemuuseumi ja siinsete kaladega ning viiakse läbi kalade õppeprogramm. Järvemuuseumis elab ca 32 erinevat mageveekala liiki, lisaks kilpkonnad. Järvemuuseumi tutvustav kalade õppeprogramm viiakse läbi ka lapsevanematele ja teistele saatjatele. Käiakse veesõidukiga järvel, kohtutakse kaluriga (käiakse temaga Võrtsjärvel "mõrda nõudmas"), saadakse teadmisi harrastus- ja kutselise püügi erinevustest, kaluri püügivahenditest, püüginõuetest ja olulisematest töönduskaladest. Peale Järvemuuseumis oldud aega viiakse lapsed Võrtsjärve äärsesse majutuskohta.

Laagrisse saabunud noortele toimub laagri jooksul õppetöö, mille käigus räägitakse harrastuspüügiseadustikust, säästvast kalastusest ja veeohutusest (sh veekogu kaldalt ja paadist kalastamise ohtudest). Laagris õpitakse spetsialistide hoole ja juhendamise all püüdma kala nii lihtkäsiõnge, spinningu kui ka põhjaõngega, kalastatakse nii veekogu kaldalt kui ka paadist. Viiakse läbi õpitubasid eri püügivahendite tundmaõppimiseks ja kordaseadmiseks. Räägitakse erinevatest söötadest ja  nende kasutamise põhimõtetest kalade peibutamisel. Õpitakse tundma eri kalaliike - uuritakse tunnuseid liikide eristamiseks, kasutatakse kalade määrajat.

Läbivalt käsitletakse laagris ka veekogude ökosüsteemide toimimise teemat, seeejuures õpitakse tundma ka erinevaid veetaimi ning veeselgrootuid. Üheks laagri igapäevaseks osaks on ka püütud päevasaagi väärindamise õpitoad.

Lisaks toimub tavapärane laagrielu: suplemine, sportimine, mängud jms. Laagri lõpetab laagri test.

Kõik kalastamiseks vajalikud vahendid on kohapeal olemas ja korraldaja poolt organiseeritud. Kes soovib, võib ka oma püügivahendid kaasa võtta (palume need markeerida).

Täpse päevaprogrammi saadame osalejatele e-posti teel juunikuus.