Võrtsjärve õppekeskus

Võta meiega ühendust:

e-post: heli-anneli.villako@emu.ee

Tel: (+372) 56 828 692

Aadress:

Limnoloogia tee 1, Vehendi küla, Elva vald, Tartumaa, 61117

Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus on välja kasvanud Limnoloogiakeskusest. Kolikambrina seisnud Limnoloogiakeskuse endised akvaariumiruumid renoveeriti ja sisustati Võrtsjärve Sihtasutuse eestvedamisel ning nende projektide toel aastatel 2002–2006 Järvemuuseumiks. Tulemus sai nii hea, et tollane Eesti Maaülikooli rektor, Alar Karis, moodustas oma käskkirjaga 25. oktoobril 2006 uue struktuuriüksuse, Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuse. 

Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel 2010–2014 hoone renoveeriti ja laiendati – saime endale 2. korruse avara õppeklassi ja ekspositsiooniruumidega. Renoveeriti vanad ja soetati uusi akvaariume, saime juurde põnevaid õppevahendeid ning järvele pääsuks parve.

EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse missioon on üldise keskkonnateadlikkuse tõstmine ja keskkonnahoidliku, säästva eluviisi kinnistamine Eesti inimeste väärtushinnangutes.

Võrtsjärve õppekeskuse tutvustus

 

Meie eesmärgid:

  • võimaluste pakkumine täiendava ning süvendatud loodus- ja keskkonnaalase hariduse omandamiseks ning huvi äratamine teaduse vastu;
  • ökoloogilise mõtteviisi ning säästva arengu vajadusest johtuvate loodushoidlike väärtushinnangute ja heade tavade kujundamine.

Võrtsjärve õppekeskuse külastajatele avatud osa on järvemuuseum. Klassikaliste stendides seisvate muuseumiobjektide asemel on meie põhitegijad täiesti elus Eestis elavad mageveekalad. Siseruumides eksponeerime erinevaid liike 35 akvaariumis, lisaks on soojal ajal kalade käsutuses mahukas välibassein.

Viime läbi erinevaid loodusõppeprogramme ja täiendkoolitusi õpilastele ja täiskasvanutele.