Prindi see leht

Loodusharidus

Õppeprogrammid

Võrtsjärve õppekeskuse õppeprogrammide kirjeldused on leitavad keskkonnaharidus.ee veebist:

https://keskkonnaharidus.ee/et/keskused/jarvemuuseum-akvarium-eesti-maaulikooli-vortsjarve-oppekeskus

Kõikidele põhikooli vanuseastmetele olemas programmid kalade, veetaimede, veeselgrootute, lindude, samblike, sammalde ja järve kui elukeskkonna tundmaõppimiseks. Lasteaialastele pakume programmi "Kalad lasteaed". Võimalik on tellida ka planktoniprogrammi. Lisamoodulitena saab programmidele lisada parvesõidu Võrtsjärvel, praktilise kalastusõppe lihtkäsiõngega, kalade määramise ja lahkamise töötoa, loodusmatka ümber Mustjärve või gepsimise. Viime läbi ka pikemaid õppepäevi ja looduslaagreid. Sobiva õppepäeva korraldamiseks anna oma soovidest märku, leiame koos parima lahenduse!