Prindi see leht

Eesti mageveekalad

Eesti mageveekalade liigid

Eestis on 44 liiki mageveekalu, lisaks 3 liiki sõõrsuid ehk silmusid, kes polegi õieti kalad, vaid ühed primitiivsemad selgrootud, lõuatud. Allpool toodud nad kõik tähestiku järjekorras.

Kirjeldused enamuse liikide juurde on teinud Rannu Keskkooli 10.klassi õpilased 2008. ja 2009. aastal.

Ahven (pdf.)
Angerjas (pdf.)
Harjus (pdf.)
Haug (pdf.)
Hink (pdf.)
Hõbekoger (pdf.)
Jõeforell (pdf.)
Jõesilm (pdf.)
Karpkala (pdf.)
Kaug-Ida unimudil (pdf.)
Kiisk (pdf.)
Koger (pdf.)
Koha (pdf.)
Latikas (pdf.)
Lepamaim (pdf.)
Linask (pdf.)
Luts (pdf.)
Luukarits (pdf.)
Lõhi (pdf.)
Meriforell (pdf.)
Merisiig (pdf.)
Merisutt (pdf.)
Meritint (pdf.)
Mudamaim (pdf.)
Nurg (pdf.)
Ogalik (pdf.)
Ojasilm (pdf.)
Peipsi siig (pdf.)
Peipsi tint (pdf.)
Peled (pdf.)
Roosärg (pdf.)
Rääbis (pdf.)
Rünt (pdf.)
Säga (pdf.)
Säinas (pdf.)
Särg (pdf.)
Teib (pdf.)
Tippviidikas (pdf.)
Trulling (pdf.)
Turb (pdf.)
Tuur (pdf.)
Tõugjas (pdf.)
Viidikas (pdf.)
Vikerforell (pdf.)
Vimb (pdf.)
Vingerjas (pdf.)
Võldas (pdf.)